De Atlas van de Belevingswereld

Pers en recensies

Publicaties en recensies over de Grote Atlas van de Belevingswereld.

Een leven met Boeken met Friedl Lesage, zondag 4 december 2011.
Joris Geirnaart (de maker van Kabouter Wesley) over de Grote Atlas van de Belevingswereld op VRT radio.

Boekenkrant november 2011: ‘De plaatsnamen in De Atlas van de Belevingswereld staan dus niet op willekeurige plaatsen. Er zitten patronen in de kaart verborgen. Dat maakt het ook zo leuk om in de kaarten rond te dwalen.’


Volkskrant 22 april 2011: ‘Het ziet er prachtig uit allemaal, en het boek ruikt nog lekker ook. Rest de vraag: hoe gebruikt men deze atlas? En waarom? In de inleiding het duidelijke antwoord: ‘Zo’n geografisch perspectief geeft een uitdagende kijk op gevoelens en gebeurtenissen, en daarmee een helder inzicht in het bestaan van en de bete- kenis van mensen en dingen.’

Kennislink: ‘Geografie en gevoel worden aan elkaar gekoppeld – en eigenlijk is dat heel voor de hand liggend. In ons dagelijks taalgebruik gebruiken we het landschap maar al te vaak als metafoor voor ons gevoelsleven: we jagen voortdurend pieken na en proberen gevaarlijk diepe dalen te vermijden. De makers van de Atlas zijn er in geslaagd op een prachtige manier uiting te geven aan ons innerlijk.’


De Stentor | Deventer Dagblad: ‘De Grote Atlas van de Belevingswereld is een atlas van een fictieve wereld. Ontwerper Jean Klare heeft een kijkboek gemaakt dat de lezer uitnodigt te spelen met gedachten.’

Welkom!

De Belevingswereld is een denkbeeldige cartografie die de wereld van het dagelijks bestaan in kaart brengt. De steden, rivieren en eilanden in deze kaarten heten Verandering, Chaos of Groei en liggen in gebieden als Bergen van Werk, Zee van Mogelijkheden of Bronnen van Inspiratie. De kaarten van de Belevingswereld wijzen niet de weg, maar het zijn perfecte gidsen voor dwalen of verdwalen.
Facebook icon Belevingswereld op facebook Twitter icon Volg ons op Twitter